تاریخ:
1393/10/14
نویسنده:
احمد تشکینی
کلیدواژه ها:
هدفمندی یارانه ها، جدول داده-ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی ایران، بخش کشاورزی، حامل‌های انرژی.

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی می‌پردازد. آمارها نشان میدهد بخش کشاورزی با وجود سهم 13 و 20 درصدی از تولید و اشتغال کشور، سهم پایین 3.8 درصدی از مصرف کل انرژی طی دوره 88-1380 را به خود اختصاص داده است. نتایج ماتریس حسابداری اجتماعی نیز از رشد 57 و 41 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی طی دو سناریو (متوسط رشد 2100 و 1570 درصدی قیمت حامل‌های انرژی) حکایت دارد. تحت هر دو سناریو، گازوییل با سهمی معادل 40% از کل آثار مستقیم و غیرمستقیم، بیش‌ترین سهم را در افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی دارد. نتایج نشان میدهد برای کاهش تبعات آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی، مواردی هم‌چون «دوره تنفس در افزایش قیمت حاملهای انرژی در بخش کشاورزی»، «استفاده از قیمتهای ترجیحی برق» و «مدیریت واردات محصولات اساسی کشاورزی» قابل پیشنهاد است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir