تاریخ:
1400/08/23
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
نرخ ارز، تحریم، کشاورزی، کالا و خدمات، ارز 4200

تبصره ( 2) قانون بودجه سال 1400 دولت اجازه داشت تا سقف 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و « ب» براساس جزء ( 3) بند تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد که با گذشت 7 ماه از سال از این سقف استفاده شده است. دستگاههای مسئول در قالب محورهای با توجه به وضعیت «پیشنهادات اجرایی جهت تثبیت و تعدیل قیمت کالاهای سبد مصرفی خانوار با هدف ارتقای سطح معیشتی مردم » گزارش تورمی کشور، افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی و افزایش هزینه‌های واردات (ناشی از نوسانات نرخ ارز و هزینه های تحریم) و همچنین آثار ناشی از خشکسالی بر تولیدات داخلی، متقاضی افزایش این سقف برای تامین نیازهای مصرفی کشور هستند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir