نام و نام خانوادگی: علی سلیم محل تولد: سال تولد :
شماره تلفن محل کار: 61062296 دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: salim.ali13@gmail.com آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=1049
آخرين مدرك تحصيلي: دکترا رشته تحصیلی: مدیریت تکنولوژی- مدیریت تحقیق و توسعه دانشگاه:
نوع عضویت:
عنوان شغلی فعلی: سرپرست معاونت پژوهشی گروه پژوهشی: پژوهشكده:
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): قرارداد تمام وقت آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي: دکترا
1-
2-
3-
1-
2-
3-
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي كتاب
مقالات ISI مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور
مقالات علمي ـ پژوهشي مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور
مقالات علمي ـ ترويجي سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- 1- 1-
2- 2- 2-
3- 3- 3-
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir