نام و نام خانوادگی: علی دينی ترکمانی محل تولد: سد لتیان سال تولد : 1345
شماره تلفن محل کار: 66432742 دورنگار: شماره موبایل: 09124609327
پست الكترونيك سازمانی: A.Dini@itsr.ir آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=360
آخرين مدرك تحصيلي: دکترا رشته تحصیلی: سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
نوع عضویت: عضو هيأت علمي
عنوان شغلی فعلی: عضو هیات علمی گروه پژوهشی: مطالعات اقتصادی و توان رقابتی پژوهشكده: مطالعات اقتصادی و توان رقابتی
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): رسمی قطعی آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي: 21
1- بورس کامل از دانشگاه کمبریج برای دوره آموزشی پیشرفته بازاندیشی در اقتصاد و توسعه (CAPORDE,2008) و انجمن اقتصاددانان توسعه بین‌الملل (IDEAS) برای دوره های آموزشی توسعه در سالهای 2007-8
2- آکادمی برگزیده در برنامه آموزشی توسعه انسانی، سازمان ملل و دانشگاه آزاد اروپا ،2007
3- فرصت مطالعاتي يكساله در دانشگاه كاليفرنيا- ريورسايد
1- سردبیر فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 1380-1384
2- سردبیر دو ماهنامه بررسی‌های بازرگانی 1381-1387؛ جانشین سردبیر دو ماهنامه بررسی‌های بازرگانی 1396-
3- استاد مدعو دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت) در دوره‌های کارشناسی وMBA و DBA؛ 1385- و دانشکده اقتصاد در دوره‌های MBA و ِDBA؛ 1395-
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي 12 كتاب 8
مقالات ISI 0 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور 3
مقالات علمي ـ پژوهشي 10 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 10
مقالات علمي ـ ترويجي 20 سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی 100
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- اقتصاد بین الملل 1- تجزیه و تحلیل بین رشته ای، کاربردی محور و آینده پژوهانه 1- شناخت چشم انداز تحولات نظام اقتصاد بین الملل (بازیگران کشوری نوین، نظام تسویه حساب های ( ارزی) بین المللی؛ چشم انداز جایگاه ایران)
2- اقتصاد توسعه و سیاستگذاری فناوری ( فقر، نابرابری، علل عملکردهای متفاوت کشورها در توسعه صنعتی و فناوری با تاکید بر صنعت خودروسازی)؛ نقش دولت در توسعه 2- تحلیل تطبیقی بین کشوری 2- الگوسازی نظری تفاوت عملکرد کشورها در توسعه صنعتی و فناوری، و کاهش فقر و نابرابری؛ سیاستگذاری در حوزه های فقر و نابرابری، و توسعه صنعتی و فناوری؛ چشم انداز تحولات جهانی صنعت با تاکید بر صنعت خودرو؛ ارزیابی رابطه کیفیت حکمرانی با روند تحولات توسعه‌ای
3- اقتصاد ایران ( علل رکود تورمی، علل نوسان‌های نرخ ارز و طلا، بازارهای مالی و مسکن) 3- تجزیه و تحلیل‌های بنیادین بر مبنای رویکردهای بین نظریه‌ای رفتاری، پست کینزی و نهادگرایی رادیکال 3- تبیین علل اساسی رکود تورمی و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران؛ تحلیل بنیادین نوسان‌ها در بازارهای ارز و طلا و بورس و مسکن
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir