ورود |  پيوندها |  نقشه سايت  |  EN 

اينكو ترمز 2000

EXW  تحويل‌ كالا در محل‌ كار (... نام‌ محل‌ مقرر)
FCA  تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر به‌ حمل‌ كننده‌ (... نام‌ محل‌ مقرر)
FAS  تحويل‌ كالا در كنار كشتي‌ (... نام‌ بندر بارگيري‌)
FOB  تحويل‌ كالا روي‌ عرشه‌ كشتي‌ (... نام‌ بندر بارگيري‌)
CFR  قيمت‌ كالا و كرايه‌ تا بندر مقصد (... نام‌ بندر مقصد)
CIF  قيمت‌ كالا، بيمه‌ و كرايه‌ تا بندر مقصد (... نام‌ بندر مقصد)
CPT  پرداخت‌ كرايه‌ حمل‌ كالا تا مقصد (...نام‌ محل‌ مقرر در مقصد)
CIP  پرداخت‌كرايه‌ حمل‌ و بيمه‌ كالا تا مقصد (...نام‌محل‌ مقرر در مقصد)
DAF  تحويل‌ كالا در مرز (...نام‌ محل‌ تعيين‌ شده‌ در مرز)
DES  تحويل‌ كالا روي‌ عرشه‌ كشتي‌ در بندر مقصد (...نام‌ بندر مقصد)
DEQ  تحويل‌ كالا روي‌ اسكله‌ در بندر مقصد (...نام‌ بندر مقصد)
DDU  تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر در مقصد بدون‌ ترخيص‌ و بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي (... نام‌ محل‌ مقرر در مقصد)
DDP  تحويل‌ كالا در محل‌ مقرر در مقصد با ترخيص‌ و با پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌ (...نام‌ محل‌ مقرر در مقصد)
«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»
کلیه حقوق متعلق به موسسه مطا-عات و پژوهشهاي بازرگاني میباشد . آخرین بروزرسانی: 1395/01/18