تاریخ:
1390
نویسنده:
جک ای. تریپلت
کلیدواژه ها:
خدمات، ایالات متحده ، بهر ه وری کار، بهر ه وری صنعتی، انداز ه گیری


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir