نشست هفتم: انقلاب صنعتی چهارم و سیاست توسعه صنعتی 

 

 

 

 

نشست ششم: نقدی بر تدوین و اجرای استراتژی‌های توسعه صنعتی کشور

 

 

نشست پنجم: مروری بر نظریه های نوین سیاست صنعتی  (1401/06/22)

 

 

 

نشست چهارم: سیاست صنعتی، انباشت سرمایه، عملکرد اقتصادی بلند مدت (1401/06/01)

---------------------------------------------------------------------

نشست سوم : الزامات جهش‌های فناورانه در صنعت خودروسازی (با نگاهی بر کتاب "هنر همپایی اقتصادی") (1401/05/11)
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
الزامات صنعتی شدن و سیاست صنعتی  (1401/04/07)

 

---------------------------------------------------------------

نشست تخصصی "چارچوب‌های نظری سیاست صنعتی" (1401/03/24)

    

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir