تاریخ:
1391
نویسنده:
برنارد ام. هوکمن
کلیدواژه ها:
سازمان جهانی تجارت ،کشورهای در حال رشد،بازرگانی آزاد ، بازرگانی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir