تاریخ:
1390
نویسنده:
مرتضی شهبازی‌نیا
کلیدواژه ها:
سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و مقررات، داوری و جزای بین‌المللی، حقوق تطبیقی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir