تاریخ:
1390
نویسنده:
حسن ثاقب
کلیدواژه ها:
تعرفه، ایران، مطالعات تطبیقی، مذاکرات بازرگانی، سیاست بازرگانی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir