تاریخ:
1392
نویسنده:
حسن ولی‌بیگی
کلیدواژه ها:
صادرات و واردات، ایران، توسعه و ترویج


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir