تاریخ:
1392
نویسنده:
کریس آدامز, مایک کنرلی, اندی نیلی
کلیدواژه ها:
اجرای کار، استانداردها، کارآمدی سازمانی، موفقیت در کسب و کار


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir