تاریخ:
1392
نویسنده:
عباس خالقی‌تبار
کلیدواژه ها:
هزینه، کنترل، موفقیت در کسب و کار


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir