تاریخ:
اسفند 1393
نویسنده:
مرکز مطالعات بهبود بهره وری
کلیدواژه ها:

نتایج حاصل از اندازه‌‏گیری و تحلیل شاخص‏ های بهره‏ وری در سطح استان کرمانشاه نشان می‏ دهد در بهره‏ وری نیروی کار، میزان بهره‏‌وری نیروی کار در استان کرمانشاه از میزان بهره‌‏وری نیروی کار کل کشور پایین‏‌ تر است. این یافته لزوم توجه به تجربیات استان‏ های دارای بهره‏ وری بالاتر از متوسط را برای مقامات استان گوشزد می‌ کند. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‌‏وری نیروی کار در استان کرمانشاه به بخش رستوران و هتلداری تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏ وری نیروی کار به فعالیت خشکشویی و آرایشگری تعلق دارد. در خصوص بهره‏ وری سرمایه مشاهده می ‏شود که میزان بهره‏ وری سرمایه در استان کرمانشاه از سطح میزان بهره‏ وری سرمایه کل کشور پایین‏تر است. بنابراین برای بالابردن بهره‏ وری سرمایه در استان باید به تجربیات استان‏ های دارای بهره‏ وری بالاتر توجه شود. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری سرمایه در استان کرمانشاه به بخش رستوران و هتلداری تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏ وری سرمایه به بخش خدمات مستغلات و کسب و کار تعلق دارد. در خصوص بهره‏ وری مصارف واسطه میزان بهره‏ وری مصارف واسطه در استان کرمانشاه از میزان بهره‏ وری مصارف واسطه کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری مصارف واسطه در استان کرمانشاه به بخش بازرگانی تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏ وری مصارف واسطه به بخش رستوران و هتلداری تعلق دارد. در خصوص بهره‏ وری انرژی، آمارها نشان می‏ دهد که میزان بهره‏ وری انرژی در استان کرمانشاه از میزان بهره‏ وری انرژی کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری انرژی در استان کرمانشاه به بخش خدمات مستغلات و کسب و کار تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏ وری انرژی به فعالیت خشکشویی(شستشو) و آرایشگری تعلق دارد. از سوی دیگر نتایج نشان می‏ دهد که در خصوص بهره‏ وری سایر مصارف واسطه نیز وضعیت مشابه بهره‏ وری انرژی است، به‏طوری که میزان بهره‏ وری سایر مصارف واسطه در استان کرمانشاه از میزان بهره‏ وری سایر مصارف واسطه کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری سایر مصارف واسطه در استان کرمانشاه به بخش بازرگانی تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏ وری مصارف واسطه به بخش رستوران و هتلداری تعلق دارد. در خصوص بهره‏ وری کل عوامل تولید نیز بررسی‏ها نشان می ‏دهد که استان کرمانشاه نسبت به متوسط کشوری از بهره‏ وری کل عوامل تولید پایین‏تری برخوردار می‏ باشد. این یافته با توجه به سطوح پایین‏تر شاخص‏ های بهره‏ وری جزئی نیروی کار و سرمایه استان نسبت به میانگین ملی مطابق انتظار است. استان کرمانشاه، در فعالیت ‏هایی که دارای بهره‏ وری کل عوامل پایین‏تر از سطح ملی است می تواند با بهره‏گیری از تجارب استان‏ های دارای بهره‏ وری بالاتر، در جهت ارتقای بهره‏ وری کل عوامل گام بردارد. در خصوص شاخص‏ های تحلیل‏ گر بهره‏ وری نظیر شاخص‏ های فناوری، سرمایه انسانی و مدیریتی بررسی ها نشان می‏ دهد که استان کرمانشاه در برخی شاخص‏ های کلیدی نسبت به میانگین ملی پائین‏ تر بوده که پائین‏ تر بودن بهره‏ وری کل عوامل را در این استان تببین می‏ نماید. به‏عنوان مثال، شاخص‏ های سرمایه انسانی(مانند متوسط سال‏های تحصیل شاغلان کارگاه‏ های صنفی و بازرگانی و میزان تحصیلات دانشگاهی شاغلان کارگاه‏ های صنفی و بازرگانی) و شاخص‏ های فناوری(مانند درصد کارگاه‏ های صنفی و بازرگانی دارای رایانه، درصد کارگاه‏ های استفاده کننده از اینترنت، درصد کارگاه‏ ها دارای مبادلات الکترونیکی، سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه در ارزش افزوده کارگاه‏ ها و درصد استفاده کارگاه‏ های صنفی و بازرگانی از دستگاه‏ های بارکدخوان) در استان پائین‏ تر از سطح میانگین ملی است که این موضوع تایید کننده پایین بودن سطح بهره‏ وری کل عوامل تولید استان کرمانشاه می‏ باشد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir