تاریخ:
اسفند 1393
نویسنده:
مرکز مطالعات بهبود بهره وری
کلیدواژه ها:

نتایج حاصل از اندازه‏‌گیری و تحلیل شاخص‏ های بهره ‏وری در سطح استان گلستان نشان می‏ دهد میزان بهره‏‌ وری نیروی کار در استان گلستان از میانگین بهره‏‌ وری نیروی کار کل کشور پایین‏ تر است، این یافته لزوم توجه به تجربیات استان‏ های دارای بهره‏‌ وری بالاتر از متوسط را برای مقامات استان گوشزد می کند. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏‌ وری نیروی کار در استان گلستان به بخش رستوران و هتلداری تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏‌ وری نیروی کار به فعالیت خشکشویی و آرایشگری تعلق دارد. در خصوص بهره‏‌ وری سرمایه مشاهده می ‏شود که میزان بهره‏‌ وری سرمایه در استان گلستان از سطح میزان بهره‏‌ وری سرمایه کل کشور پایین‏ تر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏‌ وری سرمایه در استان گلستان به صنوف تولیدی بخش صنعت تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏‌ وری سرمایه به فعالیت خشکشویی و آرایشگری تعلق دارد. شایان ذکر است، بهره وری سرمایه در صنف خرده فروشی و صنف آرایشگری بسیار پایین است(کوچکتر یا مساوی 1) که ممکن است بدلیل تراکم بیش از حد این واحدهای صنفی در مقایسه با جمعیت و درآمد سرانه استان گلستان است.بنابراین، پیشنهاد می ‏شود مسئولان استان در این زمینه مطالعه جامعی را انجام داده تا راهکارهای ارتقای بهره ‏وری در صنوف مذکور را شناسایی نمایند. در خصوص بهره ‏وری مصارف واسطه میزان بهره ‏وری مصارف واسطه در استان گلستان از میزان بهره ‏وری مصارف واسطه کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره ‏وری مصارف واسطه در استان گلستان به بخش خدمات مستغلات و کسب و کار تعلق داشته و کمترین میزان بهره ‏وری مصارف واسطه به بخش رستوران و هتلداری تعلق دارد. در خصوص بهره‏‌ وری انرژی، آمارها نشان می‏ دهد که میزان بهره وری انرژی در استان گلستان از میزان بهره ‏وری انرژی کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره ‏وری انرژی در استان گلستان به بخش بازرگانی تعلق داشته و کمترین میزان بهره ‏وری انرژی به فعالیت خشکشویی(شستشو) و آرایشگری تعلق دارد. از سوی دیگر نتایج نشان می‏ دهد که در خصوص بهره ‏وری سایر مصارف واسطه نیز وضعیت مشابه بهره ‏وری انرژی است، به‏ طوری که میزان بهره‏‌ وری سایر مصارف واسطه در استان گلستان از میزان میانگین بهره ‏وری سایر مصارف واسطه کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره ‏وری سایر مصارف واسطه در استان گلستان به بخش خدمات مستغلات و کسب و کار تعلق داشته و کمترین میزان بهره ‏وری سایر مصارف واسطه به بخش رستوران و هتلداری تعلق دارد. در خصوص بهره ‏وری کل عوامل تولید نیز بررسی‏ ها نشان می‏ دهد که استان گلستان نسبت به متوسط کشوری از بهره‏ وری کل عوامل تولید پایین‏ تری برخوردار می‏ باشد. این یافته با توجه به سطوح پائین ‏تر شاخص‏ های بهره ‏وری جزئی نیروی کار و سرمایه استان نسبت به میانگین ملی مطابق انتظار است. در برخی از فعالیت‏ ها که استان دارای بهره ‏وری کل عوامل پایین‏ تر از سطح ملی است می‌ تواند با بهره ‏گیری از تجارب استان‏ های دارای بهره ‏وری بالاتر، در جهت ارتقای بهره ‏وری کل عوامل گام بردارد. در خصوص شاخص‏ های تحلیل‏ گر بهره ‏وری نظیر شاخص‏ های فناوری، سرمایه انسانی و مدیریتی بررسی‏ ها نشان می‏ دهد که استان گلستان در برخی شاخص‏ های کلیدی نسبت به میانگین ملی پائین ‏تر بوده که پائین ‏تر بودن بهره ‏وری کل عوامل را در این استان تببین می ‏نماید. به عنوان مثال، شاخص‏ سرمایه انسانی درصد کل کارکنان کارگاه‌ ها دارای آموزش حرفه‌ای و شاخص‏ های فناوری سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه در ارزش افزوده کارگاه ‌ها و درصد استفاده کارگاه ‏های صنفی و بازرگانی از دستگاه‏ های بارکدخوان در استان پائین ‏تر از سطح میانگین ملی است که این موضوع تایید کننده پایین بودن سطح بهره ‏وری کل عوامل تولید استان گلستان می‏ باشد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir