تاریخ:
اسفند 1393
نویسنده:
مرکز مطالعات بهبود بهره وری
کلیدواژه ها:

نتایج حاصل از اندازه‏ گیری و تحلیل شاخص ‏های بهره‏ وری در سطح استان اردبیل نشان می ‏دهد میزان بهره‏ وری نیروی کار در استان اردبیل از متوسط میزان بهره‏ وری نیروی کار کل کشور پایین ‏تر است. این یافته لزوم توجه به تجربیات استان ‏های دارای بهره‏ وری بالاتر از میانگین ملی را برای مقامات استان گوشزد می‏ نماید. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری نیروی کار در استان اردبیل به بخش رستوران و هتلداری تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏ وری نیروی کار به بخش خشکشویی و آرایشگری تعلق دارد. در خصوص بهره‏ وری سرمایه مشاهده می‏ شود که مقدار این شاخص در استان اردبیل معادل با میانگین بهره‏ وری سرمایه کل کشور است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری سرمایه در استان اردبیل به صنوف تولیدی بخش صنعت تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏ وری سرمایه به فعالیت شستشو و خشکشویی تعلق دارد. در خصوص بهره‏ وری مصارف واسطه، میزان بهره‏ وری مصارف واسطه در استان اردبیل از میانگین بهره‏ وری مصارف واسطه کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه، بالاترین میزان بهره‏ وری مصارف واسطه در استان اردبیل به بخش خدمات مستغلات و کسب و کار تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏ وری مصارف واسطه به صنوف تولیدی بخش صنعت تعلق دارد. در خصوص بهره‏ وری انرژی وضعیت مشابه بهره‏ وری کل مصارف واسطه است، به‏ طوری که میزان بهره‏ وری انرژی در استان اردبیل از میزان بهره‏ وری انرژی کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری انرژی در استان اردبیل به بخش بازرگانی تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏ وری انرژی به صنوف تولیدی بخش صنعت تعلق دارد. از سوی دیگر نتایج نشان می ‏دهد که در خصوص بهره وری سایر مصارف واسطه نیز وضعیت مشابهی وجود دارد، به‏ طوری که میزان بهره‏ وری سایر مصارف واسطه در استان اردبیل از میانگین بهره‏ وری سایر مصارف واسطه کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری سایر مصارف واسطه در استان اردبیل به بخش خدمات مستغلات و کسب و کار تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏ وری سایر مصارف واسطه به صنوف تولیدی بخش صنعت تعلق دارد. در خصوص بهره‏ وری کل عوامل تولید نیز بررسی‏ها نشان می‏ دهد که استان اردبیل نسبت به متوسط کشوری از بهره‏وری کل عوامل تولید پایین ‏تری برخوردار می‌ باشد. این یافته با توجه به سطح پایین ‏تر بهره‏ وری نیروی کار استان نسبت به میانگین ملی مطابق انتظار است. در خصوص شاخص ‏های تحلیل‏گر بهره‏ وری نظیر شاخص ‏های فناوری، سرمایه انسانی و مدیریتی بررسی‏ها نشان می ‏دهد که استان اردبیل در برخی شاخص ‏های کلیدی نسبت به میانگین ملی پائین ‏تر بوده که پائین ‏تر بودن بهره‏ وری کل عوامل را در این استان تببین می‏ نماید. به‏عنوان مثال، شاخص سرمایه انسانی متوسط سال ‏های تحصیل شاغلان و شاخص ‏های فناوری درصد کارگاه ‏های صنفی و بازرگانی دارای رایانه و درصد استفاده کارگاه ‏های صنفی و بازرگانی از دستگاه‏ های بارکدخوان، در استان اردبیل پائین ‏تر از سطح میانگین ملی است که این موضوع تایید کننده پایین بودن سطح بهره‏ وری کل عوامل تولید در استان اردبیل می‌ باشد. آخرین یافته مهم حاصل از طرح آمارگیری بیانگر آن است که در برخی فعالیتهای تخصصی مانند شرکتهای صادرات و واردات ، هتلها و فروشگاه های زنجیره‌ای استان اردبیل، به آموزش حرفه ای شاغلان هیچ توجهی نمی شود و کارکنان آنها در هیچ دوره آموزشی شرکت نکرده اند و این مسئله بیانگر ساختار سنتی تولید خدمت در فعالیتهای مذکور می‌ باشد. بنابراین، اتاق های اصناف استان اردبیل می بایست به موضوع ارایه آموزشهای حرفه ای تخصصی ویژه شاغلان اهمیت بیشتری بدهند تا بهره‏ وری فعالیتهای صنفی و بازرگانی افزایش یابد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir