تاریخ:
اسفند 1393
نویسنده:
مرکز مطالعات بهبود بهره وری
کلیدواژه ها:

نتایج حاصل از اندازه ‏گیری و تحلیل شاخص ‏های بهره‏ وری در سطح استان بوشهر نشان می ‏دهد، میزان بهره‏ وری نیروی کار در استان بوشهر از میانگین میزان بهره‏ وری نیروی کار کل کشور پایین ‏تر است. این یافته لزوم توجه به تجربیات استان‏ های دارای بهره‏ وری بالاتر از میانگین ملی را برای مقامات استان گوشزد می‏ کند. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری نیروی کار در استان بوشهر به بخش رستوران و هتلداری تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏ وری نیروی کار به بخش خشکشویی و آرایشگری تعلق دارد. در خصوص بهره‏ وری سرمایه مشاهده می‏ شود که میزان بهره‏ وری سرمایه در استان بوشهر بالاتر از سطح میزان بهره‏ وری سرمایه کل کشور است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری سرمایه در استان بوشهر به بخش رستوران و هتلداری تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏ وری سرمایه به بخش خدمات املاک و مستغلات و کسب و کار تعلق دارد. در خصوص بهره‏ وری مصارف واسطه، میزان بهره‏ وری مصارف واسطه در استان بوشهر از میزان بهره‏ وری مصارف واسطه کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری مصارف واسطه در استان بوشهر به بخش بازرگانی تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏ وری مصارف واسطه به صنوف تولیدی بخش صنعت تعلق دارد. در خصوص بهره‏ وری انرژی، باید گفت که میزان بهره‏ وری انرژی در استان بوشهر از میانگین میزان بهره‏ وری انرژی کل کشور پایین ‏تر است و این مسئله ضرورت ارتقای بهره‏ وری انرژی در استان را بیش از پیش نمایان می کند. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری انرژی در استان بوشهر به صنوف تولیدی بخش صنعت تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏ وری انرژی به بخش رستوران و هتلداری تعلق دارد. از سوی دیگر نتایج نشان می ‏دهد که بهره‏ وری سایر مصارف واسطه استان بوشهر از میانگین میزان بهره‏ وری سایر مصارف واسطه کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری سایر مصارف واسطه در استان بوشهر به بخش بازرگانی تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏ وری مصارف واسطه به صنوف تولیدی بخش صنعت تعلق دارد. در خصوص بهره‏ وری کل عوامل تولید نیز بررسی‏ها نشان می ‏دهد که استان بوشهر نسبت به میانگین ملی از بهره‏وری کل عوامل تولید بالاتری برخوردار می‏ باشد. بالاتر بودن بهره‏ وری کل عوامل تولید در استان بوشهر نسبت به کل کشور، بدلیل بالاتر بودن شاخص ‏های بهره‏ وری جزئی سرمایه و سایر مصارف واسطه در این استان نسبت به میانگین ملی است. در خصوص شاخص ‏های تحلیل ‏گر بهره‏ وری نظیر شاخص ‏های فناوری، سرمایه انسانی و مدیریتی بررسی‏ ها نشان می ‏دهد که بوشهر در برخی شاخص ‏های کلیدی نسبت به میانگین ملی بالا‏تر بوده که بالا‏تر بودن بهره‏ وری کل عوامل را در این استان تببین می‏ نماید. به ‏عنوان مثال، شاخص ‏های فناوری درصد کارگاه‌ های صنفی و بازرگانی دارای رایانه و درصد کارگاه‌ های استفاده‌ کننده از اینترنت در استان بالا‏تر از سطح میانگین ملی است که این موضوع تایید کننده بالاتر بودن سطح بهره‏ وری کل عوامل تولید استان بوشهر می‏ باشد. یافته های بدست آمده از مطالعه حاضر نشانگر عدم توسعه شرکتهای پخش کالا و شرکتهای صادرات واردات در استان بوشهر است. در مورد شرکتهای صادرات و واردات باید گفت که بهره وری کل عوامل در این شرکتها در مقایسه با میانگین ملی پایین تر است و همین مسئله می تواند یکی از دلایل عدم توسعه شرکتهای صادرات و واردات در استان باشد. در مورد شرکتهای پخش، اگرچه بهره‏ وری کل عوامل در استان بوشهر بالاتر از میانگین ملی است، ولی این شرکتها توسعه زیادی نیافته اند که لازم است دلایل آن شناسایی گردد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir