تاریخ:
اسفند 1393
نویسنده:
مرکز مطالعات بهبود بهره وری
کلیدواژه ها:
بهره وری - کردستان - واحدهای صنفی بازرگانی

نتایج حاصل از اندازه‏‌گیری و تحلیل شاخص‏های بهره‌وری در سطح استان کردستان نشان می‏دهد، میزان بهره‌‏وری نیروی کار در استان کردستان از میزان بهره‌‏وری نیروی کار کل کشور پایین‏تر است. این یافته لزوم توجه به تجربیات استان‏های دارای بهره‌‏وری بالاتر از میانگین ملی را برای مقامات استان گوشزد می‏کند. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری نیروی کار در استان کردستان به بخش رستوران و هتلداری و کمترین میزان بهره‌‏وری نیروی کار به فعالیت خشکشویی و آرایشگری تعلق دارد. در خصوص بهره‏ وری سرمایه مشاهده می‏شود که میزان بهره‏ وری سرمایه در استان کردستان از سطح میزان بهره‏ وری سرمایه کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری سرمایه در استان کردستان به بخش بازرگانی تعلق داشته و کمترین میزان بهره ‏وری سرمایه به بخش رستوران و هتلداری، بخش خدمات مستغلات و کسب و کار و بخش خشکشویی و آرایشگری تعلق دارد. یافته دیگر آن که بهره‌وری سرمایه در صنف تولید منسوجات، پوشاک، کفش، دباغی و عمل آوردن چرم بسیار پایین و برابر 1 است و این بدین معناست که ارزش تولید انجام شده فقط تکافوی هزینه فرصت اجاره کارگاه را می کند و این فعالیتها دارای بهره‌وری بسیار پایینی هستند و اساسا" با ساختار سنتی فعلی دارای توجیه اقتصادی نیستد. بنابراین، شایسته است مقامات استان بررسیهای لازم در خصوص دلایل پایین بودن بهره‌وری سرمایه در این صنف را بعمل آورده و راهکارهای عملیاتی ارتقای بهره‌وری را شناسایی نمایند. در خصوص بهره ‏وری مصارف واسطه میزان بهره‏وری مصارف واسطه در استان کردستان از میزان بهره‏ وری مصارف واسطه کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره ‏وری مصارف واسطه در استان کردستان به بخش بازرگانی تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏وری مصارف واسطه به صنوف تولیدی بخش صنعت و بخش رستوران و هتلداری تعلق دارد. در خصوص بهره ‏وری انرژی نیز آمارها نشان می‏دهد که میزان بهره‏ وری انرژی در استان کردستان از میزان بهره‏وری انرژی کل کشور به مراتب بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره ‏وری انرژی در استان کردستان به بخش بازرگانی تعلق داشته و کمترین میزان بهره‏وری انرژی به بخش رستوران و هتلداری تعلق دارد. از سوی دیگر نتایج نشان می‏دهد که در خصوص بهره ‏وری سایر مصارف واسطه نیز وضعیت مشابه بهره‏وری انرژی است، به‏ طوری که میزان بهره ‏وری سایر مصارف واسطه در استان کردستان از میزان بهره ‏وری سایر مصارف واسطه کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏وری سایر مصارف واسطه در استان کردستان به بخش بازرگانی تعلق داشته و کمترین میزان بهره ‏وری سایر مصارف واسطه به صنوف تولیدی بخش صنعت تعلق دارد. در خصوص بهره‏وری کل عوامل تولید نیز بررسی‏ها نشان می‏دهد که استان کردستان نسبت به متوسط کشوری از بهره ‏وری کل عوامل تولید بالاتری برخوردار می‏باشد. دلیل بالاتر بوده بهره‌وری کل عوامل استان کردستان نسبت به میانگین ملی، بالاتر بودن شاخص‏های بهره‏ وری جزئی سرمایه و مصارف واسطه در این استان نسبت به میانگین ملی است. با توجه به سطوح پایین‏تر شاخص‏های سرمایه انسانی، فناوری و مدیریتی در استان نسبت به میانگین ملی، پتانسیل ارتقای بهره‌وری در استان کردستان بسیار بالاست. نکته دیگر آن که، مدیران واحدهای صنفی و بازرگانی با توجه به منابع محدود در اختیار و قیود محدودیت‏های سرمایه انسانی، دانش و فناوری، استفاده کارآمدی از منابع به‏عمل می‏آورند که ریشه در فرهنگ کار در این استان دارد. یافته دیگر حاصل از تحقیق مربوط به سطح پایین بهره‌وری کل عوامل تعاونی‏های مصرف استان کردستان نسبت به میانگین ملی است که لازم است دلایل آن شناسایی و برنامه ‏های بهبود بهره‌وری برای آن اجرا شود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir