تاریخ:
اسفند 1393
نویسنده:
مرکز مطالعات بهبود بهره وری
کلیدواژه ها:
زنجان - واحدهای صنفی بازرگانی - بهره وری

نتایج حاصل از اندازه‏‌گیری و تحلیل شاخصهای بهره‌وری در سطح استان زنجان نشان می‏دهد میزان بهره‌‏وری نیروی کار در استان زنجان از میزان بهره‌‏وری نیروی کار کل کشور پایین‏تر است. این یافته لزوم توجه به تجربیات استان‏های دارای بهره وری بالاتر از متوسط را برای مقامات استان گوشزد می‏کند. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری نیروی کار در استان زنجان به بخش رستوران و هتلداری تعلق داشته و کمترین میزان بهره‌‏وری نیروی کار به بخش خشکشویی و آرایشگری تعلق دارد. در خصوص بهره‌‏وری سرمایه مشاهده می‏شود که میزان بهره‌‏وری سرمایه در استان زنجان از سطح میزان بهره‌‏وری سرمایه کل کشور پایین‏تر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‌‏وری سرمایه در استان زنجان به بخش رستوران و هتلداری تعلق داشته و کمترین میزان بهره‌‏وری سرمایه به فعالیت خشکشویی و آرایشگری تعلق دارد. در بین فعالیتهای صنفی و بازرگانی، در صنف خرده فروشی و صنف کرایه دادن ماشین‏آلات و تجهیزات بدون اپراتور بهره وری سرمایه در سطح بسیار نازلی قرار دارد که حاکی از تراکم بیش از حد واحدهای صنفی در فعالیتهای مذکور در مقایسه با جمعیت و درآمد سرانه استان است. در خصوص بهره‌‏وری مصارف واسطه، میزان بهره‌‏وری مصارف واسطه در استان زنجان از میزان بهره‌‏وری مصارف واسطه کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‌‏وری مصارف واسطه در استان زنجان به بخش بازرگانی تعلق داشته و کمترین میزان بهره‌‏وری مصارف واسطه به بخش رستوران و هتلداری تعلق دارد. در خصوص بهره‌‏وری انرژی نیز همین وضعیت برقرار بوده، به‏طوری که میزان بهره‏وری انرژی در استان زنجان از میزان بهره‏ وری انرژی کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‌‏وری انرژی در استان زنجان به بخش بازرگانی تعلق داشته و کمترین میزان بهره‌‏وری انرژی به فعالیت خشکشویی(شستشو) و آرایشگری تعلق دارد. از سوی دیگر نتایج نشان می‏دهد که در خصوص بهره‏ وری سایر مصارف واسطه نیز وضعیت مشابه بهره‏ وری انرژی است، به‏طوری که میزان بهره ‏وری سایر مصارف واسطه در استان زنجان از میزان بهره‏وری سایر مصارف واسطه کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه بالاترین میزان بهره‏ وری سایر مصارف واسطه در استان زنجان به فعالیت خشکشویی و آرایشگری تعلق داشته و کمترین میزان بهره ‏وری سایر مصارف واسطه به بخش رستوران و هتلداری تعلق دارد. در خصوص بهره ‏وری کل عوامل تولید نیز بررسی‏ها نشان می‏دهد که استان زنجان نسبت به متوسط کشوری از بهره‏ وری کل عوامل تولید پایین‏تری برخوردار می‏باشد. این یافته با توجه به سطوح پایین‏تر شاخص‏های بهره وری جزئی نیروی کار و سرمایه استان نسبت به میانگین ملی قابل توجیه است. استان زنجان، در برخی از فعالیت‏ها که دارای بهره‏ وری کل عوامل پایین‏تر از سطح ملی است می‌تواند با بهره‏گیری از تجارب استان‏های دارای بهره ‏وری بالاتر، در جهت ارتقای بهره‏ وری کل عوامل گام بردارد. در خصوص شاخص‏های تحلیل‏گر بهره ‏وری نظیر شاخص‏های فناوری، سرمایه انسانی و مدیریتی بررسی‏ها نشان می‏دهد که استان زنجان در برخی شاخص‏های کلیدی نسبت به میانگین ملی پائین‏تر بوده که پائین‏تر بودن بهره ‏وری را در این استان تببین می‏نماید. به‏عنوان مثال، شاخص مدیریتی متوسط سابقه کار مدیریتی مرتبط مدیران، شاخص‏های سرمایه انسانی متوسط سال‏های تحصیل شاغلان و درصد کل کارکنان کارگاه‌ها دارای آموزش حرفه‌ای و شاخص‏های فناوری درصد کارگاه‌های صنفی و بازرگانی دارای رایانه، درصد کارگاه‌های استفاده‌ کننده از اینترنت، درصد کارگاه‌ها دارای مبادلات الکترونیکی و درصد استفاده کارگاه‏های صنفی و بازرگانی از دستگاه‏های بارکدخوان در استان پائین‏تر از سطح میانگین ملی است که این موضوع تایید کننده پایین بودن سطح بهره ‏وری کل عوامل تولید استان زنجان می‏باشد. نکته دیگر آن که، در برخی از فعالیتهای تخصصی مانند شرکتهای پخش کالا، هتلها و خدمات کامپیوتر و فعالیتهای وابسته یا کارکنان اصلاً دارای آموزش حرفه ای نیستند و یا درصد خیلی کمی از کارکنان دارای آموزش حرفه ای هستند.بنابراین، مقامات برنامه ریزی استان می بایست موضوع ارتقای سطح آموزش حرفه ای کارکنان را در دستور کار خود قرار دهند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir