تاریخ:
1394/04/16
نویسنده:
محمدرضا رفعتی
کلیدواژه ها:
اقتصاد، ایران، تحریم

میزگرد تخصصی" چشم انداز اقتصاد ایران در دوره پس از تحریم " با حضور اندیشمندان حوزه اقتصاد و بازرگانی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، این میزگرد تخصی با محوریت مباحثی چون " بررسی گشایش های عرصه اقتصادی پس از رفع تحریم ها " و " بررسی بخش ها و رشته هایی که رفع تحریم ها می تواند در آن ها موثر باشد " و با حضور کارشناسان بخش دولتی و خصوصی و همچنین سخنرانی آقایان بهکیش و تقوی مورد استقبال قرار گرفت.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir