تاریخ:
-
سخنران:
حسن ولی‌بیگی
کلیدواژه ها:
فناوری‌، جدید، حوزه‌، نفت، گاز


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir