تاریخ:
شهريور 1394
نویسنده:
الهام پیروز
کلیدواژه ها:
قیمت- فولاد- برنج گوشت مرغ- تخم مرغ- شوینده ها -لاستیک


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir