تاریخ:
1395/06/17
نویسنده:
امین مالکی
کلیدواژه ها:
صادرات غیرنفتی، تراز تجاری

تراز تجاری نفتی ایران به عنوان یکی از کشورهای تولید و صادرکننده نفت همواره مثبت بوده است. نفتی کردن صادرات غیرنفتی برای نمایش تراز مثبت تجاری، دور شدن از واقعیت های تجاری و در واقع دستیابی به امری است که پیش از این حاصل شده بود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir