تاریخ:
1395/07/03
نویسنده:
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
کلیدواژه ها:
آسیب شناسی، نظام مدیریت تامین کنندگان، صنعت خودرو

میزگرد "آسیب شناسی نظام مدیریت تامین کنندگان در صنعت خودرو"، با حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع، شرکت های سازه گستر سایپا و ساپکو (ایران خودرو) و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، ریاست پژوهشکده توسعه بازرگانی و جمعی از اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir