تاریخ:
آذر 1398
نویسنده:
الناز میاندوآبچی, زهرا آقاجانی
کلیدواژه ها:
فروشگاه تخفیفی، موانع توسعه، راهکارهای عملیاتی

فروشگاه‌های تخفیفی از تخصص ویژه‌ای در جلب رضایتمندی جامعه هدف یعنی اقشار متوسط و پایین برخوردارند که از جمله آن می‌توان به پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالا، برخورداری از صرفه‌های اقتصادی مقیاس (ارزان خریدن و ارزان فروختن)، اکتفا به سود اندک در مقابل فروش‌ بالا و دسترسی مصرف‌کننده به کالاهای با قیمت مناسب (با درنظر گرفتن کیفیت قابل قبول برای کالاهای عرضه شده در قفسه فروشگاه‌ها) و در نهایت تامین رضایت مصرف‌کننده اشاره کرد. با این توصیف، شناسایی موانع توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران با توجه به نو بودن این مدل در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا، در مقاله حاضر ضمن معرفی مفهوم فروشگاه‌های تخفیفی و تجربیات جهانی آن، موانع توسعه‌ای احصا شده این نوع فروشگاه‌ها در ایران، با استفاده از روش‌های متکثر اعم از مصاحبه، پرسشنامه و آزمون‌های آماری تبیین شده و در نهایت راهکارهای عملیاتی برای رفع این موانع ارایه شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir