تاریخ:
1399/04/16
نویسنده:
مهدی رضائی
کلیدواژه ها:
زنجیره ارزش،

بیش از دو سوم تجارت جهانی از طریق 1GVC ها صورت میگیرد. از این طریق، بخشهائی از تولیدات کشورها حداقل یک بار مرزها را می پیمایند و به طور معمول، گذر از مرزها چندین بار اتفاق افتاده تا مونتاژ صورت گرفته و در نهایت محصول به دست مصرف کننده نهایی برسد. رشد تجارت مبتنی بر GVC ها با رشد اقتصادی کشورهای جهان طی دو دهه اخیر قابل تفسیر است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir