تاریخ:
1399/05/13
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
وابستگی کالایی، صادرات

طبق تعریف شاخص وابستگی کالایی، کشوری که صادرات کالا در آن بیش از 06 درصد کل صادرات را شامل شود، وابسته به کالا محسوب میشود. با توجه به اینکه وابستگی به کالاها میتواند تأثیری منفی بر توسعه اقتصادی یک کشور داشته باشد، نظارت بر تکامل یک چنین وابستگی در کشورها در سراسر جهان بسیار مهم است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir