تاریخ:
1399/05/20
نویسنده:
مسعود کمالی اردکانی
کلیدواژه ها:
چین ، اقتصاد

رشد و توسعه چین هنگامی شروع شد که اقتصاد خود را به اقتصاد سایر نقاط جهان متصل کرد، یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار ایجاد نمود و بهترین شیوههای جهانی جذب شرکای خارجی را بکار گرفت. چین هم اکنون دومین اقتصاد جهان از نظر جذب و ارسال سرمایه خارجی محسوب میشود. چین که در سال 4102 از نظر برابری قدرت خرید به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شد، از جنبه مقیاس (و نه ادغام در اقتصاد جهانی)، یک قدرت جهانی محسوب میشود. این کشور در سال 4102 به بزرگترین کشور در مبادله کالا تبدیل شد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir