تاریخ:
1399/07/05
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
زنجیره ارزش جهانی؛ کوید 19

زنجیره ارزش جهانی کشورها به گونه ای تفکیک و تسهیم کرده که مراحل مختلف تولید در کشورهای متعددی صورت میگیرد. بسیاری از گوشیهای هوشمند و تلویزیونها در آمریکا و ژاپن طراحی میشوند. این کالاها دارای اجزای پیچیده ای مانند نیمه هادی ها و پردازشگرها هستند که درکشورهای کره و چین تایپه تولید و سپس در چین مونتاژ میشوند. پس از آن، این کالاها در آمریکا و اتحادیه اروپا فروخته میشوند و خدمات پس از فروش این کالاها در این مناطق ارائه میشود. این فرآیند پیچیده تولید جهانی، ماهیت تجارت جهانی را تغییر داده است. به واقع، GVCها سیمای جهانی شدن هستند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir