تاریخ:
1399/07/10
نویسنده:
مسعود کمالی اردکانی
کلیدواژه ها:
جنگ تجاری، چین، آمریکا، صنایع الکترونیک، نساجی

جنگ تجاری آمریکا و چین و تهدید به افزایش تعرفه‌ها، شرکت‌ها را مجبور نموده تا فعالیت‌های زنجیره‌تأمین (به ویژه کالاهای‌مونتاژ و نهایی) خود را به خارج از چین منتقل نمایند. در صنایع کلیدی، این موضوع بحث‌های‌اساسی بین شرکت‌های‌چندملیتی در مورد نحوه مدیریت بهترهزینه‌های جدید و اطمینان از دسترسی بی‌حدوحصر به مصرف‌کنندگان آمریکایی ایجاد کرده است. بنگاه‌ها مردّد هستند که آیا باید استراتژی‌های تأمین مواد اولیه خود را متنوع‌سازند یا به طور کامل از چین خارج شوند؟ از آنجا که چین همچنان در کنار افزایش هزینه‌های تجارت و افزایش محدودیت‌های مقرراتی، روند کاهشی رشد اقتصادی را نیز تجربه می‌کند، شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری سریعتر تحت فشارند. در این گزارش، دو صنعت مهم الکترونیک و نساجی و پوشاک و تغییرات اکو سیستم زنجیره‌تأمین آنها، محرک‌های اولیه و فرصت‌ها و چالش‌های جدید فراروی شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir