تاریخ:
1399/09/15
نویسنده:
محمد شيخ‌عليشاهي
کلیدواژه ها:
انقلاب صنعتی چهارم، نوآروی و فناوری، تولید.

پروژه ای است که به صورت مشترک شبکه دیده بان جهانی توسط مجمع جهانی اقتصاد و موسسه مکنزی انجام میگیرد و تحولات انقلاب صنعتی چهارم را رصد میکند. آخرین یافته های این پروژه تاثیر فناوریهای نوین و تحول آفرین بر صنایع تولیدی را مورد بررسی قرار داده و صنایع و سازمانهای بر اساس 3 پیشرو در این حوزه را شناسایی کرده است. تخمینها انتظار میرود نوآوریها و فناوریهای انقلاب صنعتی چهارم تا سال 2222 بازاری به اندازه 3.3 تریلیون دلار داشته باشد. در حال حاضر تعداد کمی از سازمانها از مزیتهای "اولین بودن" استفاده میکنند و در صدر این تحولات قرار دارند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir