تاریخ:
1399/07/25
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
کووید-19، بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط

بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط به لحاظ ایجاد اشتغال و تولید ارزش افزوده، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. شیوع ویروس کووید-19 پیامدهای شدیدی همچون افت تقاضا و در نتیجه کاهش درآمدها، افزایش هزینه‌ها، مشکلات تامین نقدینگی و سرمایه در گردش را در این بنگاه‌ها به دنبال داشته است. در مجموع اثرات مخرب شیوع ویروس بر واحدهای خرد، کوچک و متوسط در قیاس با واحدهای بزرگ‌تر، شدیدتر ارزیابی می‌شود. این امر به دلیل محدودیت منابع‌ و موانع پیش‌روی تامین هزینه‌های جاری، آسیب‌پذیری بیشتر، توان مقاومت کمتر با توجه به مقیاس و اندازه فعالیت آنها و سطح پایین اکتساب فناوری‌های نوین و کمتر دیجیتالی‌ بودن این بنگاه‌ها است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir