تاریخ:
1399/07/30
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
تجارت، زنجیره های ارزش جهانی

رشد تجارت بین الملل و گسترش زنجیره های ارزش جهانی (که از این پس »زنجیرهها« خوانده می شود) طی 03 سال گذشته تأثیرات چشمگیری بر توسعه داشته است و موجب افزایش درآمد و بهره وری به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کاهش فقر در این کشورها شده است. در سراسر دنیا، روند ارائه کالاها و خدمات به مصرف کنندگان بقدری تخصصی شده است که هیچ کس تصور آنرا نمیکرد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir