تاریخ:
1398/08/25
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:

در لایحه برنامه ششم توسعه، نرخ رشد سالانه 22 درصدی برای صادرات غیر نفتی کالا و خدمات(بدون میعانات گازی) هدف گذاری شده است. برای دست یابی به این هدف دو دسته سیاست می‌توان پیشنهاد نمود. سیاستهای قیمتی که عمدتاً از طریق افزایش نرخ ارز اسمی صورت می پذیرد و دیگری سیاست غیر قیمتی شامل توسعه بازار تامین مالی ،‌ توسعه بیمه ها ،‌ توسعه زیرساخت ها و اصلاح ساختار بخش صنعت و غیره است. این تصور که صرفاً با افزایش نرخ ارز،‌دستیابی به نرخ رشد مذکور تحقق می‌یابد غیر واقعی و برخلاف شواهد تجربی است. یکی از الزامات تاثیر گذاری سیاست قیمتی مذکور ‌توسعه بازار تامین مالی صادرات است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir