تاریخ:
1395/08/24
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:

اقتصاد و صنعت کشور طی دهه‌های 70 و 80 سیاست یکسان سازی نرخ ارز را تجربه کرده و قرار است در دهه جاری هم مجددا تجربه شود. برخلاف دهه‌های گذشته، سیاست یکسان سازی نرخ ارز به صورت تدریجی در حال اجرا است. گام اول به فروردین ماه سال 1392 برمی‌گردد که نرخ ارز مرجع حذف و از آن تاریخ به بعد، صنعت تنها دو نرخ مبادله‌ای و آزاد را تجربه کرده‌است. مرحله بعدی در اوایل سال جاری با دستور العمل بانک مرکزی مبنی بر آزاد بودن مبادلات ارزی توسط بانک‌ها به نرخ ارز آزاد انجام شد و در مرحله سوم حذف تعدادی از ردیف‌های تعرفه مشمول نرخ ارز مبادله است. مرحله نهایی آن حذف کامل نرخ ارز دولتی و به رسمیت شناخته شدن نرخ ارز براساس مکانیسم بازار آزاد است. نکته‌ای که در خصوص سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح می‌باشد ماندگاری آن است. از آنجایی‌که پشتوانه اصلی اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز‌، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده های مرتبط با آن می‌باشد در چنین شرایطی پیش‌بینی شوک¬های اقتصادی‌، امکان‌پذیر نیست لذا انتظار بازگشت به نرخ ارز دو یا چند‌گانه وجود دارد. ماندگاری سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، بستگی به میزان رقابت پذیری بخش‌های تولیدی و صنعتی دارد که جایگاه ایران از این حیث مطلوب ارزیابی نمی‌شود. اگر چه سیاست یکسان سازی نرخ ارز یک راهکار کوتامدت برای رفع برخی چالش های صنعت می باشد ولی قطعا یک راه حلبلند مدت برای رونق بخشی صنعت محسوب نمی‌شود


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir