تاریخ:
ارديبهشت 1400
نویسنده:
مسعود افشاري مفرد
کلیدواژه ها:
ابزارهای تجاری، حمایت از صادرات، شرکت‌های دانش‌بنیان، زیست فناوری، نانوفناوری

در سال‌های اخیر، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تأکید سیاستگذاران کشور قرار گرفته و رشد کمّی تولیدات این شرکت‌ها، حاصل این نوع حمایت‌هاست. اما آمارهای تجاری نشان از آن دارد که میزان صادرات محصولات با فناوری بالای کشور روند نزولی داشته است. یکی از دلائل این روند را می‌توان در ابزارهای تجاری به کار گرفته شده جستجو کرد. از همین رو در این مطالعه، ابتدا ابزارهای بکار رفته برای توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا در ایران و برخی از دیگر کشورها، خصوصاَ کره جنوبی و هندوستان، بررسی شده و پس از آن، ابزارهای شناسایی شده با استفاده از ابزار پرسشنامه و بر اساس روش"تحلیل مولفه‌های اساسی" رتبه‌بندی شده است. بر این اساس، ۵ ابزار اولویت‌دار عبارتند از؛ ایجاد موسسات خصوصی مستقل در کشورهای هدف صادراتی به منظور ارائه خدمات تخصصی بازاریابی یا مشاوره بازار به شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، حمایت از تأسیس دفتر نمایندگی شرکت‌ها در بازارهای هدف، ارائه خدمات پیش‌نیاز صادراتی، اعطاء کمک هزینه اخذ گواهینامه‌ها و استانداردهای صادراتی بین‌المللی مانند CE و برگزاری دوره‌های آموزشی برای انتقال تجربیات صادرکنندگان بزرگ به شرکت‌های تولیدکننده محصولات با فناوری بالا.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir