تاریخ:
1400/06/20
نویسنده:
زهرا آقاجانی
کلیدواژه ها:
توانمندسازی، اقلام مصرفی، تقاضا، خرده فروشان

زنجیره تامین در بخش خرده فروشی به ویژه در حوزه اقلام مصرفی پرگردش (در قیاس با سایر صنایع) برای برنامه ریزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اقلام مصرفی پرگردش به یک عرصه رقابتی پر چالش در خرده فروشی خواربار تبدیل شده است، چرا که خرده فروشان مختلف به ارزش دسته بندی و اولویت بندی این کالاها پی برده اند تا فروش بیشتر و وفاداری مشتریان را تضمین کنند. خرده فروشان ناچارند همواره برنامهریزی دقیق زنجیره تامین را مد نظر داشته باشند. زیرا سفارش بیش از حد برابر است با خراب شدن برخی اقلام بخصوص مواد غذایی و سفارش کم یعنی از دست دادن فروش و وفاداری مشتری. با این توصیف اطمینان از انعطاف پذیری و تاب آوری زنجیره تامین بخصوص برای اقلام مصرفی پرگردش بسیار حیاتی است. از آنجا که تقاضا به صورت روزانه در نوسان است، خرده فروشان چگونه باید میزان سفارشات خود را تعیین کنند؟


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir