تاریخ:
آبان 1400
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
تجارت جهانی، کرونا ، خدمات جهانی، رشد تجاری

به نظر می‌رسد که ارزیابی روند تجارت در ایران در قیاس با روند تجارت جهانی، ما را به نتیجه گیری مشابهی نزدیک می‌کند؛ طبق داده‌ها، اگرچه روند تجارت جهانی با رشد قابل توجهی تا سه ماهه دوم سال 2021 ادامه پیدا کرد و بسیاری از نتایج مبتنی بر رشد حتی از پیش بینی ها هم جلوتر بوده است، اما این رشد در قیاس با افت شدید تجارت در سال 2020 و متاثر از موانع و محدودیت‌های تجاری ناشی از همه گیری کرونا محقق شده است و با مقایسه حجم تجارت کالایی و خدمات جهانی سال 2021 با مدت مشابه در سال 2019 (پیش از همه گیری) همچنان شاهد عدم تحقق آمار قبلی هستیم؛ در واقع رشد فعلی در قیاس با افت شدید و ناگهانی سال 2020 سنجیده می‌شود و در صورت ملاک قرار دادن سال 2019، همچنان آسیب ها در روند تجارت قابل تامل هستند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir