تاریخ:
1400/09/13
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
GS1 ، استانداردهای GS1،‌ شبکه‌های توزیع، زنجیره تأمین

نظارت موثر بر بازار مستلزم شناسایی سریع و امکان رصد و ردیابی دقیق اطلاعات کالا و خدمات مورد مبادله در سراسر زنجیره تامین است. از طرفی شناسایی کالا و مبادلات بین بنگاهی در فرآیند‌های زنجیره تأمین نیز مستلزم وجود سیستمی یکپارچه و استاندارد است. برای دستیابی به یکپارچگی در زنجیره تامین نیز می‌بایست زیرساخت‌های مختلف سخت‌افزاری و نرمافزاری سه جریان اصلی (شامل جریان اطلاعات، جریان مالی و جریان کالا در هر یک از زنجیره‌های تأمین) نیز استاندارد و یکپارچه شوند تا از طریق اشتراک‌‌گذاری اطلاعات، امکان ردیابی و تبادل سریع اطلاعات کالا در زنجیره تسهیل شود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir