تاریخ:
1400
مجری:
علیرضا گرشاسبی
کلیدواژه ها:
بخش صنعت، معدن و تجارت، تحریم، متغیرهای اقتصادی

یکی از نیازهای اصلی در سطوح سیاست‌گذاری تبیین علل و عوامل تحولات متغیرهای اصلی اقتصادی به‌ویژه در حوزه عملکرد بخشی است. چنین تحلیل‌هایی با ارایه صرف آمار و اطلاعات تفاوت‌ دارد و ضمن بررسی همه جانبه متغیرها و برقراری ارتباط میان آن‌ها به درک مناسب از واقعیت‌ها با نگاه سیاستی کمک می‌کند. کتاب سال صنعت، معدن و تجارت یکی از محصولات مهم موسسه است که تلاش می‌کند شکاف میان ارایه داده‌ها و اطلاعات و تحلیل چرایی تغییرات آن‌ها را مرتفع سازد. کتاب سال 1398 به‌صورت کلی به تبیین تحولات این بخش با تاکید بر پیامدهای تحولات پیرامونی و داخلی و نیز سیاست‌‌گذاری‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه‌ها می‌پردازد. در این ارتباط، در ابتدا جایگاه کشور در شاخص‌های بین‌المللی مرتبط با حوزه ماموریتی وزارتخانه مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس به بررسی عملکرد متغیرهای کلیدی در بخش شامل رشد ارزش افزوده، سرمایه¬گذاری، اشتغال، صادرات و واردات، تامین مالی و تنظیم بازار انجام و ریشه‌های تحولات این متغیرها پرداخته شده است. در نهایت با احصاء مجموعه چالش‌ها، توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران در سطوح مختلف ارایه می‌شود. با توجه به این که در سال 1398 اقتصاد کشور در سطح کلان با چالش‌های عمده¬ای از جمله ادامه تحریم¬های اقتصادی و افزایش شاخص‌های کلان از جمله نرخ ارز، تورم و شیوع کرونا در انتهای این سال مواجه بوده است، تلاش شده است تا این موضوعات در تحلیل‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضرورت سیاست‌گذاری صحیح در سطح کلان و مدیریت پیامدهای تحولات متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بخش صنعت،‌ معدن و تجارت و نیز ضرورت توسعه زنجیره ارزش در حوزه صنایع و معادن، توسعه صنایع پایین‌‌دست، بهبود رابطه مبادله با شرکای تجاری، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، هدفمندکردن حمایت‌ها و مشوق‌های تولیدی و تجاری و بهره‌گیری از نهادهای غیردولتی در تنظیم بازار از جمله مهمترین موضوعات در تحقق اهداف اقتصاد ملی در حوزه‌های اشتغالزایی، توزیع مناسب درآمد، رشد تولید فقرزدا، افزایش توان تولید ملی و توسعه تولیدات رقابت‌پذیر و مدیریت بازار است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir