تاریخ:
دي 1400
نویسنده:
محمدرضا عابدین مقانکی
کلیدواژه ها:
کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، تعرفه ترجیحی، اعطای امتیاز توسط ایران به مالزی

ایران جهت توسعه روابط تجاری با سایر کشورها، اقدام به انعقاد موافقت نامه های تسهیل تجاری در قالب کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای می نماید که از جمله این کشورها، مالزی می باشد. این کشور به منظور توسعه صادرات خود به ایران اقدام به ارایه فهرستی از کالاهای تجاری خود نموده تا از ایران کاهش تعرفه وارداتی ایران را مطالبه نموده و بتواند با دریافت امتیاز، مبادرت به توسعه صادرات خویش با کشور ما نماید. فهرست درخواستی مالزی، شامل 319 کد تعرفه هشت‌رقمی (درقالب 219 کد تعرفه شش‌رقمی) است که 19 کد آن در بخش کشاورزی و 300 کد آن در بخش صنعتی می‌باشد. نرخ تعرفه‌ایران در این کالاها بین 10 درصد تا 55 درصد و متوسط نرخ تعرفه معادل 31.8 درصد می‌باشد. سهم اقلام فوق از صادرات مالزی به ایران طی دوره 2015-2018 بیش از دوسوم (66.9 درصد) از کل صادرات این کشور به ما را تشکیل می‌دهد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir