تاریخ:
دي 1400
نویسنده:
محمدرضا عابدین مقانکی
کلیدواژه ها:
کاهش موانع تجاری، اعطای امتیاز تجاری، تعرفه ترجیحی

ایران به‌منظور توسعه روابط تجاری با ترکیه، اقدام به انعقاد موافقت‌نامه تسهیل تجاری در قالب کاهش موانع تعرفه‌ای نموده است. ترکیه در این راستا و به‌منظور توسعه صادرات خود به ایران اقدام به ارایه فهرستی از کالاهای تجاری خود نموده تا از ایران کاهش تعرفه وارداتی ایران را مطالبه نموده و بتواند با دریافت امتیاز، مبادرت به توسعه صادرات خویش با کشور ما نماید. فهرست درخواستی ترکیه، شامل 122 کد تعرفه شش‌رقمی است که فقط یک کد آن در بخش کشاورزی می‌باشد. نرخ تعرفه ‌ایران در این کالاها بین 5 درصد تا 32 درصد و متوسط نرخ تعرفه معادل 15.9 درصد می‌باشد. اقلام فوق بیش از نیمی از متوسط موزون واردات ایران از ترکیه طی دوره 2015-2018 (51.7 درصد) را تشکیل می‌دهند. منطق مذاکرات در چارچوب موافقت‌نامه‌های تجاری بر تبادل امتیازات تعرفه‌ای در راستای ارتقای تجارت دوجانبه است، بنابراین مطالعه جامع و همزمانی بررسی فهرست‌های درخواستی و پیشنهادی یک موافقت‌نامه بر تصمیم‌گیری مذاکره کنندگان مبنی بر اعطا و یا عدم اعطای امتیاز به طرف مقابل تجاری، اثرگذار است؛ ضمن اینکه وضعیت فعلی تجارت و تعرفه های یک کشور در خصوص کالاهای درخواستی شریک تجاری با سایر شرکای تجاری نیز بر تصمیمات مذاکره‌کنندگان دو طرف در راستای رعایت منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی اثرگذار می‌باشد. با بررسی و ارزیابی فهرست درخواستی کشور ترکیه مشخص می‌شود که متاسفانه فهرست کالاهای پیشنهادی ترکیه برای اعطای تعرفه ترجیحی به ایران و یا فهرست درخواستی ایران برای اخذ تخفیفات تعرفه‌ای از ترکیه در قبال اعطای امتیازات ترجیحی به آن کشور مشخص نشده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir