تاریخ:
دي 1400
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
مسکن، ساختمان،

بخش مسکن یکی از بخش‌های با پتانسیل بالا جهت تحرک بخشی رشد اقتصادی کشور است. مطالعات نشان می‌دهد که تحریک بخش مسکن می‌تواند موجب تحرک (حداقل در کوتاه مدت) کل اقتصاد کشورشود، زیرا بخش مسکن پیوند پیشین و پسین زیادی با رشته فعالیتهای صنعتی دارد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir