تاریخ:
اسفند 1400
نویسنده:
الناز میاندوآبچی, زهرا آقاجانی
کلیدواژه ها:
حوزه لجستیک، شورایعالی لجستیک، سیاست‌گذاری

لجستیک به طور ذاتی، حوزه‌ای فرابخشی محسوب می‌شود و دربرگیرنده طیف وسیعی از زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبان تولید و تجارت کالاست. به همین جهت است که بر اساس گزارش بانک جهانی، تقریبا کشوری را نمی‌توان یافت که در آن وزارتخانه‌ای تحت عنوان لجستیک وجود داشته باشد. اما در عین حال هر نوع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای لجستیک در سطح کلان، نیازمند به رسمیت شناختن آن به عنوان یک بخش خدماتی مستقل و همچنین تعیین نهاد متولی برای توسعه آن است. طبق تجربیات جهانی و توصیه نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی، بهترین رویکرد به منظور ایجاد تمرکز در تولی‌گری و سیاست‌گذاری لجستیک در کشورها، ایجاد یک سازوکار هماهنگ‌کننده مانند کمیته یا شورای ملی لجستیک در سطح یک نهاد فراوزارتخانه‌ای است که نقش محوری را به عنوان راهبر و هماهنگ‌کننده ذینفعان ایفا می‌کند. بر همین اساس، گزارش حاضر پیشنهاد ایجاد شورایعالی لجستیک کشور در سطح نهاد ریاست جمهوری را مطرح نموده است. علاوه بر این، پنج محور اولویت‌دار برای توسعه لجستیک تعیین شده است که به ترتیب عبارتند از: ایجاد بسترهای نهادی لازم، بهبود نظام سیاست‌گذاری و محیط قانونی حاکم بر لجستیک، ارتقاء نظام‌های اطلاعاتی لجستیک، ارتقاء صنعت لجستیک کشور و بهبود ظرفیت‌های زیرساختی در حوزه لجستیک. در نهایت سیاست‌ها و اقدامات عملیاتی پیشنهادی ذیل هر یک از اولویت‌های پنج‌گانه فوق ارائه شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir