تاریخ:
فروردين 1401
نویسنده:
حامد عادلي نيک
کلیدواژه ها:
آسیب شناسی، معدن، الگوی رقابت‌پذیری نظام‌مند

بخش معدن یکی از بخش‌هایی است که همواره به‌عنوان بخش پیشرو در اقتصاد کشورها مطرح بوده است. با این حال جایگاه آن در ایران هم به لحاظ بسترسازی برای تولید و هم از نظر تامین مواد اولیه صنایع وابسته، وضعیت مطلوبی ندارد، به همین علت تحرک‌بخشی و تاثیرگذاری مناسب در سایر بخش‌های اقتصادی نیز محقق نشده است. از این رو هدف از گزارش حاضر آسیب‌شناسی بخش معدن کشور و ارائه راهکارهای ارتقای عملکردی آن است. بدین منظور پس از معرفی پتانسیل‌های بخش معدن کشور و ارزیابی جایگاه فعلی آن در اقتصاد کشور، بر مبنای الگوی رقابت‌پذیری نظام‌مند به شناسایی چالش‌های پیش‌روی این بخش پرداخته شده است. این گزارش در نهایت راهکارهایی جهت ارتقای عملکرد بخش معدن ارائه کرده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir