تاریخ:
1401/02/05
نویسنده:
زهرا آقاجانی
کلیدواژه ها:
صنعت - معدن - تجارت - برندهای اختصاصی - صنعت خرده‌فروشی - جهان - ایران


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir