تاریخ:
فروردين 1401
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
بخش معدن، چالش ها، سامانه های بخش معدن، قیمت پایه، حقوق دولتی، سازمان نظام مهندسی معدن، فرآیند اکتشافات بخش معدن.

پتانسیل‌های عظیم کشور در بخش معدن ایران، ضرورت توجه به توسعه هرچه بیشتر این بخش را ضروری ساخته است. در این گزارش اهم مشکلات و چالش های پیش روی بخش معدن به اختصار تشریح می شود. همچنین به منظور تبیین راه کارهای اجرایی، ملاحظات و پیشنهاداتی که می توانند در حل چالش های ذکر شده مثمرثمر باشند مورد اشاره قرار گرفته اند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir