تاریخ:
1401/04/13
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
مدیریت داده های اصلی - ظرفیت کدینگ - کسب و کارها در فضای نوین


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir