تاریخ:
1401/05/11
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
مدیریت زنجیره تامین - قاچاق کالا - قاچاق ارز - کدگذاری کالا - ایران کد - زنجیره ارزش - زنجیره تامین - صنعت نساجی - زنجیره عرضه - مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir