تاریخ:
مرداد 1401
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی، چالش‌های بازپرداخت

استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر ازجمله مهم‌ترین راه‌های تامین مالی پروژه‌های تولیدی و مسیری برای تبدیل منابع حاصل از درآمد‌های نفتی به سرمایه‌های زاینده بوده است. اما الزام بازپرداخت وام‌های دریافتی باید به ارز خارجی آسیب‌پذیری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از نوسانات ارزی را افزایش می‌دهد زیرا هرگونه افزایش نرخ ارز می‌تواند ارزش اقساط را به چندین برابر افزایش دهد. این گزارش پس از شرح وضعیت فعلی عملکرد اعطای تسهیلات ارزی از منابع صندوق به بررسی چالش‌های بازپرداخت تسهیلات ارزی اعم از شرایط نااطمینان بازار، قیمت¬گذاری دستوری و عدم تکافوی بودجه دولت و دستگاه¬های اجرایی برای ایفای تعهدات و همچنین شرایط نامناسب بانک مرکزی در سال¬های 1398 و 1399 در عرضه ارز به بازار پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که با همه تولید کنندگان نمی¬توان به یک شکل برخورد کرد و باید بین تولیدکنندگانی که با ممنوعیت صادرات و یا قیمت گذاری مواجه هستند متفاوت برخورد کرد. در همین راستا چارچوبی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از منابع صندوق توسعه ملی تدوین شده است. که جهت تحقق این امر نیاز است کارگروهی اقدام به دسته¬بندی تسهیلات گیرندگان ارزی نماید.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir